Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Goed bestuur Wie wordt het gezicht van Overijssel?

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Provinciale Staten van Overijssel zoeken op dit moment naar een nieuwe Commissaris van de Koning. Het provincieparlement stelt daarom een vacaturetekst samen voor de nieuwe Commissaris. Deze profielschets maakt duidelijk wat Overijssel verwacht van de nieuwe Commissaris.

Hierbij luisteren de Statenleden uiteraard naar jullie als inwoners en organisaties uit de provincie. Ze horen graag vóór 15 februari van jou aan welke eigenschappen de nieuwe Commissaris moet voldoen. Vind je bijvoorbeeld dat de nieuwe Commissaris daadkrachtig en snel of juist meer wijs en bedachtzaam moet zijn? Of is de nieuwe Commissaris bij evenementen: zichtbaar aanwezig of meer betrokken op de achtergrond?

Je kunt nu digitaal aan de enquête anoniem deelnemen op www.mijnoverijsselsecommissaris.nl.

De uitkomsten van de enquête worden meegewogen bij het maken van de profielschets. Dit is een overzicht van eigenschappen waar de nieuwe Commissaris aan moet voldoen. De profielschets wordt vastgesteld in een vergadering van Provinciale Staten in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Kajsa Ollongren. Daarna wordt de vacature opengesteld en kan er officieel gesolliciteerd worden.

Kijk op de website van Vers Bestuur en volg ons op Twitter!Downloads

Natuur Milieu en duurzaamheid Energie Sociale ontmoeting en sport Fysieke voorzieningen Zorg, burenhulp en veiligheid Kunst en Cultuur Evenementen Mobiliteit en verkeersveiligheid Innovatie en technologie Werk en opleiding Wonen
Laatst bewerkt op: 06-02-2018