Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

JIJ Magazine juli 2017 Europese subsidie voor platteland - “Noaberschap nieuwe stijl”

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Hoe maak je wonen en werken op het platteland aantrekkelijk voor jonge generaties?

Veel jongeren groeien dus op in landelijk gebied, maar verhuizen na hun opleiding of studie naar een stad. Omdat daar volgens hen meer te beleven valt, of omdat ze er bijvoorbeeld een baan krijgen.

Het leven op het platteland staat onder druk. Voorzieningen verdwijnen, boerenbedrijven stoppen en het landelijk gebied vergrijst. Een duurzame toekomst voor het landelijk gebied vraagt daarom om creatieve ideeën. En daar helpt het Europese subsidieprogramma Leader (zie kader) bij. Op voorwaarde dat deze ideeën door inwoners zelf bedacht zijn en zij een blijvend effect hebben.

Vernieuwende plannen

Inwoners en lokale organisaties leggen hun idee voor aan één van de vier Overijsselse Lokale Actie Groepen (zie kader) en worden door deze actiegroepen in het vervolg begeleid. Han ten Dam uit Haaksbergen is naast docent mechatronica aan het ROC van Twente, één van de 26 leden van de Lokale Actie Groep (LAG) Zuid-West Twente. Zijn persoonlijke drijfveer: plattelandsjongeren een toekomst bieden, zodat ze kiezen voor wonen en werken in Twente.
“Jongeren houden een gemeenschap levendig”, vertelt Han. “Op dit moment gaan nog te veel jongeren na hun opleiding aan de Universiteit Twente, Saxion of ROC van Twente uit Twente weg. Maar met hun diploma en vaardigheden moeten ze aan de slag kunnen in de eigen regio en daar ook goed kunnen wonen en leven. Ik zie veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld een nieuwe functie voor boerderijen die leeg komen te staan. Zo’n boerderij zou een bedrijfsverzamel- gebouw kunnen worden voor startende jonge ondernemers. Leader is bedoeld voor dat soort vernieuwende plannen. Voorwaarde is dat deze plannen van mensen uit het gebied komen. Zo helpt Leader ook met het creëren van gemeenschapszin, een soort noaberschap nieuwe stijl.”

Han ten Dam

Han ten Dam

Wat zijn Leader en LAG?

Het Europese subsidieprogramma Leader heeft als doel de economische en sociale vitaliteit van het platteland te versterken. De provincie wijst de subsidies toe,
maar wordt daarin geadviseerd door de vier Overijsselse Lokale Actie Groepen (LAG’s). Dit zijn Zuid-West Twente, Noord-Oost Twente, Salland en Noord-Overijssel. Deze LAG’s bestaan uit overheidsorganisaties, landbouwers en particulieren uit het gebied. Meer informatie: www.overijssel.nl/pop3

Theater

Han: “Er komen heel verrassende ideeën voorbij. Op dit moment zijn er oriënterende gesprekken met theatergroep De Reiziger om te kijken of zij ook in aanmerking kunnen komen voor een Leader bijdrage. Zij hebben plannen om een theatervoorstelling op het landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen te organiseren. De acteurs zijn de bewoners van het landgoed en de directe gebruikers ervan. Thema is hoe de verschillende bewoners en bezoekers van het gebied, van wandelaars tot mountainbikers en van ruiters tot natuur- fotografen respectvol met elkaar om gaan, in harmonie met de natuur. Die theatervoorstelling kan daarna op andere plekken in Twente uitgevoerd worden. Het blijvende effect is dat we samen leren om zorgvuldig om te gaan met onze omgeving. Ook dat hoort bij een leefbaar platteland.”

Beleefboerderij

“Dankzij Leader een plus aan onze plannen”
Boerderij StadsZicht staat aan de rand van de vinexwijk Stadshagen in Zwolle. De boerderij is in februari 2015 aangekocht door maatschap Pelleboer die een biologische melkveehouderij heeft in de polder Mastenbroek. Wilhelm Pelleboer: ”Op Stadszicht willen mensen laten zien hoe voedsel geproduceerd wordt. We verkopen er onze biologische kaas, zijn met een groentetuin begonnen en gaan ook vlees van onze eigen stierkalfjes verkopen. Via contacten met de gemeente Zwolle kregen we een tip over Leader. Onze aanvraag is vorig jaar goedgekeurd. Dankzij Leader kunnen we een plus geven aan onze plannen. Bijvoorbeeld de invulling van onze educatieruimte, de winkel, de erfinrichting: zo maken we Stadszicht extra aantrekkelijk voor de inwoners van Zwolle.”

Streekmarkt en toiletgebouw

Een ander succesvol Leaderproject is de streekmarkt in Delden. ”Die is opgestart met een Leader bijdrage en uitgegroeid tot een succesvolle streekmarkt met lokaal geproduceerd voedsel.” Bijzonder trots is Han op leerlingen van het ROC van Twente en Stichting Ribo (Stichting voor scholing, Restauratie en Innovatie in de bouw in Overijssel) die zich specialiseren in het restauratievak. De leerlingen bouwden met een Leaderbijdrage bij Museumbuurtspoorweg in Haaksbergen een toiletgebouw met authentieke materialen in jaren dertig stijl. “Het mes sneed aan twee kanten. Een belangrijke toeristische voorziening voor de regio werd aantrekkelijker gemaakt en de jongeren deden ontzettend veel werkervaring op.”

Studeren in de keet

Han heeft zelf ook de nodige ideeën. “De bekende jongeren- keten hebben een wat negatief imago, maar het zijn al lang niet meer de ontmoetingsplekken waar het alleen maar om het ‘indrinken’ gaat. Ze zijn belangrijk voor de jeugd in een dorp of buurtschap vanwege de vriendschappen en de verbinding met elkaar. Ik ken leerlingen die studeren in hun keet. Ik heb al zitten denken aan fietsroutes op zomeravonden langs verlichte keten, waar de jongeren de deelnemers ontvangen met streekproducten. Zo krijgen jongeren de kans om zich op een positieve manier te presenteren en je combineert het met de lokale economie.” Nu nog een creatieve geest die dit idee bij een volgende subsidieronde bij de LAG Zuid-West Twente in dient.

Sterrenkijken

“Meer bezoekers dankzij Leader”
De Sterrenwacht Hellendoorn heeft veel te danken aan Leader, vertelt Cor Kolthof, voorzitter van de Sterrenwacht. “Vanaf de oprichting in 2002 waren we eerst gevestigd in een oude Korenmolen bij Hellendoorn. De mogelijkheden daar waren beperkt, we zagen het dan ook als een tijdelijke locatie. Bij een bezoek aan een project in Lauwersoog hoorde ik over de mogelijkheden van Leader. Vanaf 2004 werkten we mee met Staatsbosbeheer, het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) en het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) aan het landelijk evenement de Nacht van Nacht, om lichtvervuiling onder de aandacht te brengen. Zo is onze samenwerking ontstaan. Toen Staatsbosbeheer een nieuw Buitencentrum wilde bouwen op de Sallandse Heuvelrug, konden wij op hun plannen mee liften. De Sterrenwacht, IVN en het CNME hebben een leadersubsidie aangevraagd om ook in het Buitencentrum een eigen plek te krijgen. Leader heeft dit voor alle drie de partijen mogelijk gemaakt. Waar we in
de molen zo’n 100 bezoekers per jaar ontvingen, bezoeken nu 5.000 à 6.000 mensen de Sterrenwacht.”

Cor Kolthof

Cor KolthofDownloads

Energie Zorg, burenhulp en veiligheid Evenementen Innovatie en technologie
Laatst bewerkt op: 03-07-2017