Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Huis aan huis mei 2017 Aan de slag bij het Lonnekermeer

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Goed nieuws voor de gevlekte witsnuitlibel! In natuurgebied Lonnekermeer worden de leefomstandigheden voor de libel en andere kwetsbare dieren en planten flink verbeterd.

Het 150 hectare grote landgoed Lonnekermeer, in de buurt van Hengelo, is een Natura 2000-gebied. Dat zijn natuurgebieden waar zeldzame dier- en plantensoorten leven die ‘Europa’ wil beschermen. De beheerders van deze gebieden zijn verplicht hiervoor plannen te maken en de komende jaren uit te voeren.

Hester Maij, gedeputeerde natuur: “Onlangs hebben Gedeputeerde Staten het inrichtingsplan voor het Lonnekermeer goedgekeurd. Dat betekent dat we, na een zorgvuldig voortraject en overleg met omwonenden, bij het Lonnekermeer als één van de eerste van 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel starten met de uitvoeringsfase. Een resultaat dat door nauwe samenwerking tussen alle gebiedspartners is bereikt. Terreinbeheerder Landschap Overijssel speelde als trekker in die samenwerking een belangrijke rol.”

Niets doen is geen optie

Terreinbeheerder Harry Koster van Landschap Overijssel legt uit waarom de maatregelen noodzakelijk zijn: “Als we niets doen, verdroogt het gebied, met alle gevolgen van dien voor de planten en dieren die er leven. De grootste aanpassing is daarom het natuurlijker inrichten van alle beken en sloten. Concreet: ze minder diep en breed maken waardoor het grondwaterpeil stijgt.”

Harry Koster laat zien wat er allemaal gaat gebeuren.

Harry Koster laat zien wat er allemaal gaat gebeuren.

Terugdraaien effecten

De werkzaamheden draaien eigenlijk een deel van de effecten van eerder menselijk ingrijpen terug, vertelt Harry. “Zo zijn de later aangeplante naaldbomen op het landgoed wel mooi, maar ze verdampen relatief veel water. Hydrologisch gezien niet goed dus. We kappen daarom ook bos zodat er heide kan terugkeren. Veel beter voor de waterhuishouding.”

Harry: “De gevlekte witsnuitlibel is in Overijssel vrij zeldzaam. Ook leven hier boommarters, een paartje sperwers en zelfs een wespendief, het heideblauwtje, vleermuizen, dassen, vossen en reeën. Straks kunnen we misschien zelfs nieuwe soorten verwelkomen. De waterspitsmuis staat hoog op mijn verlanglijstje.”

Het Lonnekermeer is toegankelijk voor publiek. Kijk voor meer informatie op: www.landschapoverijssel.nl/lonnekermeerDownloads

Natuur Milieu en duurzaamheid Energie Fysieke voorzieningen
Laatst bewerkt op: 30-05-2017