Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Huis aan huis april 2017 Impuls voor kleine culturele initiatieven

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Goed nieuws voor iedereen die zich inzet voor de cultuur in buurt.

De provincie ondersteunt kleine culturele initiatieven. Dus of je nu als wijkvereniging een standbeeld wilt laten maken, of je wilt het 100-jarig jubileum van jouw harmonieorkest groots vieren. Alle kleine culturele initiatieven kunnen een beroep doen op de provincie.

Voor de komende vier jaar stelt de provincie 595.000 euro beschikbaar. Met dat geld kunnen vanuit het fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO) zo’n 350 Overijsselse cultuurprojecten worden gerealiseerd.

Brede doelgroep

Het fonds is beschikbaar voor een brede doelgroep. Niet alleen culturele organisaties die een rechtspersoonsvorm kennen (zoals stichtingen en verenigingen) kunnen een beroep doen op het fonds. Ook personen die in een ander groepsverband werken, bijvoorbeeld wijken en buurten komen in aanmerking voor een bijdrage. Een bewuste keuze omdat in de praktijk blijkt dat mensen steeds vaker minder traditioneel georganiseerd zijn.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het bedrag van bijna 6 ton is ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zij behandelen en beoordelen namens de provincie de aanvragen. Niet alleen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel is blij met het nieuwe CultuurFonds op Naam, ook Hester Maij, gedeputeerde cultuur, ziet het KCIPO als een welkome aanvulling op de bestaande regelingen voor cultuur van de provincie. “Vanuit dit nieuwe fonds kunnen de komende jaren vele kleinschalige culturele activiteiten een bijdrage ontvangen. Het gaat daarbij om groepen, verenigingen én vrijwilligers die belangrijk zijn voor een dorp, wijk of stad. Het nieuwe fonds levert een belangrijke bijdrage aan het culturele leven in Overijssel en aan de sociale samenhang. Iedereen in onze samenleving verdient de kans om mee te doen aan cultuur.” Het fonds is tot stand gekomen dankzij een motie CDA Statenlid Susan Faal.

Heb jij een cultureel initiatief en ben je op zoek naar financiële ondersteuning? Neem een kijkje op: www.cultuurfonds.nl/overijssel/KCIPO.Downloads

Natuur Milieu en duurzaamheid Energie Sociale ontmoeting en sport Fysieke voorzieningen Zorg, burenhulp en veiligheid Kunst en Cultuur Evenementen Mobiliteit en verkeersveiligheid Innovatie en technologie Werk en opleiding Wonen
Laatst bewerkt op: 21-04-2017