Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Huis aan huis - editie mei 2016 Later maaien voor de weidevogels

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Het gaat iets beter met de grutto, kievit, graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik. Na een jarenlange daling, nemen deze soorten in aantal iets toe of blijven stabiel. De provincie Overijssel vindt het belangrijk om zich samen met boeren en agrarische natuurverenigingen in te zetten voor de weidevogels, zodat het herstel van deze vogels verder op gang kan komen.

Weidevogels zijn geliefd. Je ziet ze vooral veel in de buurt van melkveehouderijen. Ze zijn herken-baar aan hun vaak opvallende uiterlijk in het open veld en luidruchtige roep. De kievit is de meest voorkomende weidevogel in Overijssel, gevolgd door de grutto.

Later maaien
Het broedseizoen van de weidevogels loopt van maart tot half juni. Het is belangrijk dat er in deze periode niet gemaaid wordt, zodat de jonge vogels veilig kunnen opgroeien. Weidevogels zijn nestvlieders, zij verlaten het nest direct nadat zij uit het ei zijn gekomen. De vogels hebben baat bij kruidenrijke percelen en ‘vernatting’ (dat wil zeggen dat de waterstand bewust verhoogd wordt).
In agrarische natuurverenigingen werken boeren samen, zoals in de polder Mastenbroek, Staphor-sterveld en het Lierder- en Molenbroek. De boeren maaien hier, in ruil voor een financiële vergoe-ding, hun land later, zodat de jonge vogels de kans krijgen om uit te vliegen. Op deze plaatsen blijkt dat het aantal weidevogels niet verder afneemt en dat er zelfs sprake is van een licht her-stel.
Daarnaast zijn er in de hele provincie vrijwilligers actief die in het broedseizoen nesten markeren, zodat een boer weet welke stukken grasland hij later moet maaien.

Andere oplossing
Sommige weidevogels zoeken zelf een oplossing voor het probleem, zoals de scholekster. Deze parmante vogel is van oorsprong een kustvogel, ontdekte later de weides en wordt nu steeds va-ker in stedelijke en bewoonde gebieden gesignaleerd. Hij weet zich hier goed te handhaven; hij broedt op platte daken en zoekt eten in de gazons.Downloads

Natuur Milieu en duurzaamheid
Laatst bewerkt op: 04-08-2016