Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Vergane glorie weer in de steigers

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Verouderde en braakliggende bedrijventerreinen, lege kantoorpanden waar ooit bedrijvigheid was. Een landelijk fenomeen dat helaas ook onze provincie ontsiert. De groeiende leegstand heeft de aandacht van politiek en bestuur en roept terecht vragen op bij inwoners van Overijssel. Wachten we af of worden de plannen aangepast aan de huidige markt? Met andere woorden: blazen we de vergane glorie nieuw leven in?

Hoe is het zo ver gekomen?
De laatste vijf jaar is de kantorenleegstand in Overijssel met 39% toegenomen. Het is vooral een stedelijk probleem dat varieert per gemeente. De oorzaken van leegstand zijn onder meer de economische crisis en de opkomst van telewerken. Daarnaast is er veel gebouwd en weinig gesloopt. De plannen voor deze nieuwbouw zijn in betere tijden geschreven en uitgevoerd, waardoor er nu een overschot aan gebouwen is.

Aanpak
De provincie Overijssel pakt leegstand van kantoren én verouderde bedrijventerreinen aan. Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) (zie subinitiatief) doet dit in opdracht van de provincie. Het aanbod moet beter aansluiten bij de vraag van de markt. HMO investeert, verbindt partijen en verleidt ze om ook te investeren in de aanpak van leegstand. Om zo samen aan een gezonde markt te werken. Met een subsidieregeling voor innovatieve ideeën wordt de leegstand van kantoorpanden aangepakt. Daar wordt succesvol gebruik van gemaakt. Neem bijvoorbeeld Hanz (zie subinitiatief) met haar innovatieve bedrijfsverzamelconcept.

In 2012 is besloten dat het aantal m2 aan kantoren niet verder mag toenemen. Dit betekent dat als er ergens een kantoorpand bijkomt, er elders in de provincie eenzelfde aantal m2 of zelfs meer moet verdwijnen. In de praktijk zien we dat dit principe ook wordt toe- gepast bij winkels en bedrijventerreinen.

Onderzoek
Dit jaar is een onderzoek uitgevoerd, waarbij de bedrijventerreinenvisies van gemeenten tegen het licht gehouden zijn en naar de toekomstige vraag is gekeken. De conclusie luidt: werk toe naar een flexibel aanbod, passend bij de actuele vraag van de ondernemers. We gaan niet domweg schrappen. Waar mogelijk worden terreinen geschikt gemaakt voor een andere bestemming. Het onderzoek vormt een goede basis voor een dialoog met bedrijfsleven en gemeenten. De gesprekken vinden nu plaats en zijn input voor actualisering van het beleid. In december krijgen Provinciale Staten dit beleid - om de vergane glorie weer in de steigers te krijgen - aangeboden.

Meer informatie over leegstand:
• www.cijfersenkaarten.nlvoor leegstand in jouw gemeente, buurt of wijk.
• www.atlasvanoverijssel.nl om te zien waar HMO investeert in jouw omgeving.
• www.overijssel.nl/bedrijventerreinen/meerjarenprogramma voor informatie over subsidieregelingen.Downloads

Laatst bewerkt op: 04-08-2016